19/04 (Thứ 2) - 22/04 (Thứ 5) 
17/04 (Thứ 7) - 18/04 (Chủ Nhật)
19/04 (Thứ 2) - 22/04 (Thứ 5) 
19/04 (Thứ 2) - 3 tháng

Cơ sở đào tạo SCA hàng đầu đầu tiên tại Việt Nam

D'CodeS được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội. Đến tháng 5 năm 2018, chúng tôi được chính thức chứng nhận là Trường đào tạo Cà Phê theo tiêu chuẩn SCA.

D'codeS Việt Nam là Cơ sở đào tạo SCA hàng đầu đầu tiên sau khi thống nhất SCAA & SCAE. Chúng tôi được chứng nhận là trường đào tạo thử nếm & hạt cà phê nhân xanh: và có thể tổ chức các khóa học như Q Grader.

OUR BELOVED CUSTOMERS

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Our Special ​Thanks to you

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.