CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI D'CODES

Barista Courses
Duration
Course Price (VND)
SCA Certificates & Point
Barista Foundation
5 sessions x 3 hours
6.000.000
SCA BARISTA FOUNDATION - 10
Barista Intermediate
8 sessions x 3 hours
14.000.000
SCA BARISTA INTERMEDIATE - 10
Barista Professional
8 sessions x 3 hours
17.000.000
SCA BARISTA PROFESSIONAL - 10
Program
Duration
Price (VND)
SCA Certificate & Point
TOP BARISTA COMPREHENSIVE TRAINING PROGRAM
3 hours x 31 sessions + 300 hours internship
28.000.000
Brewing Courses
Duration
Courses Price (VND)
SCA Certificate & Point
Brewing Foundation
5 sessions x 3 hours
6.000.000
SCA BREWING FOUNDATION - 10
Brewing Intermediate
8 sessions x 3 hours
14.000.000
SCA BREWING INTERMEDIATE - 10
Brewing Professional
8 sessions x 3 hours
17.000.000
SCA BREWING PROFESSIONAL - 10
Sensory Courses
Duration
Course Price (VND)
SCA Certificate & Point
Sensory Foundation
5 sessions x 3 hours
6.000.000
SCA​ SENSORY FOUNDATION - 10
Sensory Intermediate
8 sessions x 3 hours
14.000.000
SCA SENSORY INTERMEDIATE - 10
Sensory Professional
8 sessions x 3 hours
17.000.000
SCA SENSORY PROFESSIONAL - 10
Latte Art Courses
Duration
Course Price (VND)
SCA Certificate & Point
Latte Art Foundation
3 sessions - 3 hours
2.500.000
Latte Art Intermediate
8 sessions - 3 hours
8.000.000
Roasting Couses
Duration
Course Price (VND)
SCA Certificate & Point
Roasting Intermediate
8 sessions x 3 hours
14.000.000
SCA ROASTING INTERMEDIATE - 10
Roasting Professional
8 sessions x 3 hours
17.000.000
SCA ROASTING PROFESSIONAL - 10
Special Courses
Duration
Course Price (VND)
SCA Certificate & Point
Green Bean Intermediate
8 sessions x 3 hours
14.000.000
SCA GREEN COFFEE INTERMEDIATE - 10
Green Bean Professional
8 sessions x 3 hours
17.000.000
SCA GREEN COFFEE PROFESSIONAL - 10
Q-Grader
50.000.000
Q-Processing
Barista camp

Chương trình khuyến mại

Từ ngày 01-01-2021, các chương trình khuyến mại bên dưới được áp dung với tất các các khóa ngoại trừ khóa: Latte Art, Q-Grader, Coffee Processing course.

  • Giảm 500.000 VND cho học viên đăng kí khóa học sớm (lớn hơn 5 ngày trước khi khóa học bắt đầu).

  

  • Giảm thêm 500.000 VND cho các học viên đăng kí từ 2 khóa học trở lên, học viên đăng ký theo nhóm.

Các chứng chỉ

Sau mỗi khóa học, nếu vượt qua bài kiểm tra, các học viên sẽ nhận được chứng chỉ đã tham gia khóa học tại D'CodeS.

Để lấy chứng chỉ SCA, học viên phải nộp thêm phí tham gia kỳ thi.

SCA Online Certìicates Fee.jpg

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH, BẢO LƯU

  • Học viên được bảo lưu tối đa trong 2 tháng và 3 khóa học.

  • Học viên bảo lưu cả khóa học cần báo ÍT NHẤT 3 ngày TRƯỚC khi khóa học diễn ra. Sau thời gian trên sẽ không được tính là bảo lưu.

  • *Với các trường hợp không làm thủ tục bảo lưu và không tham gia khóa học, D’codeS sẽ không hoàn lại số tiền đã đóng.

  • Trong trường hợp khóa học không thể diễn ra, D’codeS sẽ báo hoãn hoặc hủy lớp 24h trước khi khóa học bắt đầu. Học viên có thể tham gia khóa học sau hoặc có thể làm thủ tục hoàn học phí. Học phí sẽ được hoàn trong vòng 7 ngày kể từ khi học viên hoàn tất thủ tục xin hoàn học phí. 

  •  

  • Học viên đã đăng kí nhưng không thể tham gia khóa học có thể chuyển nhượng sang cho người khác. Tuy nhiên cần báo lại cho D’codeS thông tin bạn học mới chậm nhất 3 ngày trước khi khóa học bắt đầu.