INTERMEDIATE

(Nâng cao)

Làm việc trong ngành công nghiệp chuỗi cà phê, chúng ta cần phải cải thiện từng ngày do sự thay đổi nhanh chóng và nâng cấp của các ngành công nghiệp. Cà phê đặc sản phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây, làm việc như một nhà sản xuất, barista, nghện nhân rang, chủ doanh nghiệp, chúng tôi cần có nền tảng vững chắc và kỹ năng để làm cho chúng tôi phân phối chất lượng tốt nhất cho thị trường. Loạt khoá học nâng cao được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người cần kiến ​​thức và kỹ năng để làm việc trong ngành công nghiệp cà phê này.

 

 Ở D'codeS, cà phê đặc sản có nghĩa là cà phê chất lượng cao cung cấp một tiêu chuẩn nhất định với khả năng theo dõi và minh bạch, tạo thêm nhận thức và phân phối nỗ lực đánh giá cao từ thượng nguồn đến hạ lưu. Chuỗi khái quát cung cấp kiến ​​thức và lý thuyết vững chắc giúp bạn thực hiện kiến ​​thức thực tế trong sự nghiệp của mình. Loạt khoá học này cũng kết nối chặt chẽ với tiêu chuẩn giáo dục SCA để cung cấp cho bạn lựa chọn để có được chứng chỉ CSP.