FOUNDATION (Khóa học cơ bản)

Cà phê là một ngành công nghiệp năng động. Làm ra được một cốc cà phê không phải là điều dễ dàng. Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài của rất nhiều nỗ lực được truyền tải qua cả chuỗi công nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cà phê đặc sản mang đến một định nghĩa mới cho ngành công nghiệp cà phê thế giới. Nó tạo ra khái nhiệm mới và làm thay đổi nhận thức của những người đang hàng ngày tiêu thụ cà phê.

 Ở D'codeS, Cà phê đặc sản có nghĩa là cà phê chất lượng cao cung cấp một tiêu chuẩn nhất định với khả năng theo dõi và minh bạch, tạo ra nhiều nhận thức cũng như truyền tải những nỗ lực kiểm định cả chuỗi từ sản xuất đến cung ứng cà phê. Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp thị trường, người tiêu dùng và sự hiểu biết của họ về cà phê. Chúng tôi luôn ý thức cần phải tiếp tục cải thiện khả năng nhận thức của mình  để hiểu ngành công nghiệp và kiến ​​thức, đồng thời truyền tải và giáo dục cả hai bên, cũng như cải thiện cả ngành công nghiệp theo hai hướng từ sản xuất và tiêu dùng.

Chúng tôi tin rằng giáo dục là một trong những nền tảng tuyệt vời có thể giúp bạn hiểu thêm về đối tượng mục tiêu, sản phẩm, nguyên liệu, kinh doanh cà phê của bạn. Do đó, loạt tài liệu cà phê đặc sản của D’codeS là một trong những chương trình học giúp bạn, bất kể bạn có hoặc không có kinh nghiệm trong ngành cà phê, để cập nhật các xu hướng cà phê và tìm hiểu các tiêu chuẩn cà phê đặc sản.