Khoá Học SCA Chuyên Sâu

Khoá Học Chuyên Sâu

Professional Class

(Khoá học chuyên sâu)

Professional Class series là một nền tảng cho phép người tham gia đi sâu hơn vào lý thuyết và nghiên cứu. Trong cà phê đặc sản, chúng tôi không bao giờ dừng lại và tiếp tục xem xét chi tiết ảnh hưởng đến tách cà phê, trong giai đoạn này không chỉ kỹ năng của chúng tôi mà còn thực hiện nhiều thử nghiệm hơn để xem mọi thứ phát triển như thế nào trong tri thức và lý thuyết chúng ta học. Cùng nhau chúng ta chia sẻ và khám phá khía cạnh mới có khả năng dẫn dắt xu hướng của cà phê.

Hàng loạt các khóa học của lớp Chuyên sâu tại D'codeS không dựa trên hướng dẫn của SCA Professional mà còn mời các chuyên gia ngành khác thực hiện một số khóa học về chủ đề cụ thể như lớp Sense Sensory của Tiến sĩ Manuel Diaz, Train The Trainer của SK Leng, Latte Art của một số nhà vô địch quốc gia và v.v.