CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI D'CODES

KĨ NĂNG

KHÓA HỌC​

ROASTING

THỜI LƯỢNG

CHỨNG CHỈ SCA

ĐIỂM

SCA BARISTA FOUNDATION

10

10

3 tiết x 3 tiếng

10

10

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

5tiết x 3 tiếng

5 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

5 tiết x 3 tiếng

SCA SEED TO CUP

​SENSORY FOUNDATION

10

Khóa học đặc biệt thường niên

PROCESSING IN FARM

INTERMEDIATE & PROFESSIONAL

8 tiết x 3 tiếng

12 tiết x 3 tiếng

Khóa học dài hạn

PRACTICAL PROFESSIONAL BAR MANAGER

12 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

GREEN BEAN

SCA BARISTA INTERMEDIATE

SCA BARISTA PROFESSIONAL

SCA SENSORY INTERMEDIATE

SCA SENSORY PROFESSIONAL

SCA BREWING FOUNDATION

SCA BREWING INTERMEDIATE

SCA BREWING PROFESSIONAL

SCA ROASTING INTERMEDIATE

SCA ROASTING PROFESSIONAL

SCA GREEN COFFEE INTERMEDIATE

SCA GREEN COFFEE

PROFESSIONAL

CQI Q-GRADER

CQI Q-GRADER

10

10

10

10

10

10

10

10

© Bản quyền 2018 bởi Trường đào tạo và phòng thí nghiệm
cà phê D’codeS Việt Nam Vietnam.

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững - Sustainable Coffee Developement., jsc

Hotline: (+84) 2466 624 548 - (+84) 989 959 548 - (+84) 866 509 388

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

 Địa chỉ: Số 48M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Khu đô thị Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội