green.png

KHOÁ HỌC NHÂN XANH NÂNG CAO

​HỌC CÁC KHÁI NIỆM CỐT LÕI XUNG QUANH HẠT NHÂN XANH CÀ PHÊ

Tổng Quan Khoá Học

 D'codeS thiết kế lộ trình giáo dục xử lý cà phê nhân xanh dựa trên nguyên tắc của Hiệp hội Cà phê Đặc sản SCA. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm chính xung quanh cà phê xanh: sản xuất, chế biến, phân loại, vận chuyển, lưu trữ, đến đích, cũng như hợp đồng cà phê và quản lý danh mục đầu tư.​

 Toàn bộ khóa học bạn sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu và thảo luận để đảm bảo bạn có thể có kiến ​​thức về con đường của mình để trở thành người thu mua cà phê thành công hoặc người sơ chế cà phê nhân xanh.

Nội Dung Khoá Học

(Mỗi buổi 6 tiếng, 4 buổi học)

Buổi 1

 • Cây cà phê

  • Giải phẫu hạt cà phê

  • Phân loại giống cây trồng

 • Nông sản

  • Terrior - Các khía cạnh canh tác cà phê

  • Các loại cây trồng cà phê

  • Rủi ro của nông dân trồng cà phê

Buổi 2

 • Thu hoạch và sơ chế

  • Phương pháp thu hoạch

  • Loại hình canh tác

  • Trái cà phê dùng để lấy hạt nhân xanh

 • Phương pháp sơ chế

  • Phương pháp sơ chế chính

  • Phương pháp làm sạch

  • Chế biến mật ong

  • Chế biến tự nhiên

  • Làm khô hạt nhân xanh

Buổi 3

 • Vận chuyển và lưu trữ

  • Máy nghiền khô (phân loại, đánh bóng, khử caffein, đóng bao ...)

  • Phân loại cà phê xanh

  • Phương pháp lưu trữ ảnh hưởng tới thời gian lưu trữ

  • Điều kiện tối ưu cho việc vận chuyển

Buổi 4

 • Ngành cà phê toàn cầu

  • Phân tích thị trường

  • Các chứng chỉ phổ biến

  • Giao dịch và thương mại

 • Bài Kiểm tra

  • Kiểm tra thực hành

  • Kiểm tra lý thuyết

  • Thảo luận và kết luận

Lợi Ích Khoá Học

 • Cập nhật thông tin tình hình cà phê thế giới

 • Học các nguyên tắc cơ bản của trồng cà phê, chế biến và phân loại cà phê xanh và hợp đồng cà phê và quản lý danh mục cà phê nhân xanh.

 • Bạn sẽ được cung cấp 4 ngày học trọn vẹn với mục đích đào sâu tất cả các khái niệm chính bao quanh cà phê nhân xanh.

CSP-logo-1.png
Green_Coffee.png

Sau Khoá Học

Sau khi đỗ tất cả bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp:

Giấy chứng nhận tham dự khoá học D'codeS

​Chứng nhận Cà phê xanh Nền tảng (theo yêu cầu và có phụ phí)

Chứng nhận Cà phê xanh Trung cấp (theo yêu cầu và có phụ phí)

Lịch học

Tháng 4:
[HN] cả ngày
12 (thứ 2) - 15 (thứ 5)