latte art icon.jpg

KHOÁ HỌC LATTE ART NÂNG CAO

Tổng Quan Khoá Học

 • Tại khóa học LATTE ART NÂNG CAO,  bạn sẽ được củng cố kĩ năng latte art với các phong cách khác nhau như 

  • Đổ hình truyền thống

  • Đổ hình tự do 

  • Hướng dẫn về lý thuyết, kỹ năng và các tips tinh tế nhất để có thể tạo những hình latte art đặc biệt cũng như sáng tạo ra hình latte art của riêng mình. 

 • Nhờ đó, bạn có thể phát triền bản thân ở nơi làm việc và đánh dấu tên tuổi trong các cuộc thi.

 • Yêu cầu đầu vào: Đã biết sử dụng máy pha cà phê - làm espresso và đánh sữa.

 • HỌC PHÍ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SUỐT KHOÁ HỌC.

Nội Dung Khoá Học

(Mỗi buổi 6 giờ, tổng cộng 4 buổi.)

Buổi 1: Rà soát kiến thức

 • Kiểm tra và hiệu chỉnh việc đánh sữa và làm thử hình trái tim, tulip, rosetta.​​​​

 • Chỉ lỗi sai, hướng dẫn và chỉnh sửa lại cách đổ hình nếu cần.

 • Đánh giá hình dáng mũi ca đánh sữa​ tương thích với các mục đích tạo hình.

 • Hướng dẫn cầm ca và tư thế đổ sữa chuẩn trong latte art.

Buổi 2: Hiểu về dòng chảy và tạo hình 

 • Nguyên lý tạo nền tốt

 • Các nền khác nhau với từng tạo hình.

 • Luyện tập làm hoa tuylip đa tầng (6 - 8 tầng)
   

Buổi 3: Luyện tập làm Rosseta và thiên nga:

 • Hiệu chỉnh dòng chảy.

 • Luyện tập tạo hình rosseta và thiên nga

 • Luyện tập làm rosseta mini và rosseta đa cánh.

Buổi 4: Phong cách latte art tự do và kiểm tra

 • Giới thiệu luật trong các cuộc thi latte art tự do, giới thiệu về sữa, nhiệt độ đánh sữa, nền và vị trí hình trên tách cà phê.

 • Luyện tập với hai hình tự do tiêu biểu là con sóc và con thỏ.

 • Kiểm tra.
   

Lợi Ích Khoá Học

 • Hiểu rõ các nguyên lý tạo nên, yếu tố để tạo nên một tạo hình tốt trong latte art. Từ đó có khả năng tự điều chỉnh sáng tạo trong của riêng mỗi cá nhân.

 • Biết luật các cuộc thi trong nước và quốc tế, sẵn sàng tham gia các cuộc thi để đánh dấu giá trị bản thân.

CSP-logo-1.png
CSP-icons-v2-artwork-barista-300x298.png

​ Sau Khoá Học

Sau khi đỗ tất cả bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp:

 • Giấy chứng nhận tham dự khoá học D'codeS​​

Lịch học

Tháng 3:
[HN] 06:00PM - 09:00PM
04 (thứ 3) - 08 (thứ 7)