Q Arabica Grader

Q Robusta Grader

Q Coffee Processing

CQI & Q Grader

 Chúng tôi tự hào là một trong những Cơ sở đào tạo cao cấp của SCA, điều này giúp chúng tôi có thể tiến hành các khóa học Q Grader trong khuôn viên của chúng tôi. Thông qua mạng lưới và mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi liên tục tổ chức trọn gói đào tạo & Kiểm tra Q Grader (Arabica & Robusta). Bên cạnh Q Grader, chúng tôi cũng đang thực hiện chương trình Sơ chế cà phê Q với Học viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute).

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững - Sustainable Coffee Developement., jsc

Hotline: (+84) 2466 624 548 - (+84) 989 959 548 - (+84) 866 509 388

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

VPDD: Tầng 7, số 127A Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội