KỸ NĂNG THỬ NẾM CĂN BẢN

​KHÁM PHÁ HƯƠNG VỊ CỦA CÀ PHÊ

Tổng Quan Khoá Học

Kỹ năng thử nếm đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong cà phê. Khóa học này dành cho những người muốn học cách phát triển khả năng thử nếm và có nền tảng tốt để bước vào thế giới thử nếm không chỉ cà phê mà còn phải hiểu về khả năng của bạn. Thích hợp cho tất cả những người yêu thích cà phê, barista và chủ doanh nghiệp.​

Kĩ năng thử nếm là sự kết hợp 5 giác quan của con người. Kĩ năng này còn trở nên phức tạp hơn nữa dựa trên những kinh nghiệm & nền tảng khác nhau của mỗi người thử nếm. Chúng tôi thiết kế khoá học này để giúp bạn thấu hiểu khả năng của chính mình và bắt đầu phát triển nó. Đây là khoá học có sự kết hợp giữa bài giảng trên lớp, rất nhiều phần thực hành thử nếm, chocolate, hoa quả & rượu vang.

Nội Dung Khoá Học

(Mỗi buổi 3 giờ, 5 buổi tổng cộng.)

Buổi 1

 • Giới thiệu về Kĩ năng Thử nếm

 • Tổng quan về 5 giác quan và tập trung vào thị giác, khứu giác & vị giác

Buổi 2

 • Hiểu về mối quan hệ của Vị giác với Vị

 • Hiểu về mối quan hệ của Khứu giác với Hương

Buổi 3

 • Giới thiệu về sự kết hợp của Hương & Vị

Buổi 4

 • Giới thiệu về cách giao tiếp với ngôn ngữ chung về thử nếm

Buổi 5

 • Bài kiểm tra thực hành & lý thuyết

Lợi Ích Khoá Học

 • Nhận thức năm vị giác cơ bản

 • Thiết lập một ngôn ngữ chung cho mọi khía cạnh của nghiên cứu và phát triển cà phê, để thúc đẩy sự hiểu biết về mối quan hệ giữa hương vị và các yếu tố cà phê khác.

 • Biết từ điển các thuộc tính cảm quan cà phê

 • Hiểu về mối quan hệ của Vị giác với Hương vị

 • Hiểu về mối quan hệ của khứu giác với hương thơm

Sau Khoá Học

Sau khi đỗ tất cả bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp:

Giấy chứng nhận tham dự khoá học D'codeS

Chứng nhận Kĩ năng Thử nếm Nền tảng (theo yêu cầu và có phụ phí)

​Quy đổi tín chỉ sang lớp Nâng cao

Hãy Hỏi D'codeS!

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững - Sustainable Coffee Developement., jsc

Hotline: (+84) 2466 624 548 - (+84) 989 959 548 - (+84) 866 509 388

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

VPDD: Tầng 7, số 127A Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội